Come as a guest - leave as a friend

Follow Us

Mevlana Müzesi

Ne olursan ol gel

Mevlana Celalettin Rumi’nin kendini bilmeye ve aşka dayanan felsefesi yüzyıllar boyunca bütün dünyayı etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. UNESCO 2007 yılını Mevlana Yılı ilan etti, Mevlana’nın yarattığı hoşgörülü felsefe bir yıl boyunca çeşitli etkinliklerle anıldı, anlatıldı.
Tekke ve zaviyelerin kapatılması sonrasında Mevlevi dergâhı, Türk ve İslam kültüründeki önemli yeri nedeniyle korundu ve müze olarak yeniden düzenlendi. Günümüzde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olan yapıda en ilgi çeken parçalar, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Kubbe-i Harda (Yeşil Kubbe) olarak anılan türbesi, dergâh eşyaları, değerli elyazmalarının dışında bugünkü kemanların öncüsü olarak kabul edilen sekiz telli keman, sabır taşları ve Galileo’nun asıldığı dönemde astronomi dersleri vermek için kullanılmış olan küre.    devamı muze.gov.tr


Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin babası Sultânü’l-Ulemâ (Âlimler Sultânı) Bahâeddin Veled’e Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad tarafından hediye edilen Gül Bahçesi’ne 17 Aralık 1273 yılında vefat eden Hz. Mevlâna’nın kabri üzerine 1274 yılında bir türbe, 1396 yılında da çini kaplı külâh ve kubbe yaptırılmıştır. Anadolu Selçukluları döneminde yaptırılan semâhâne ve mescidin yetersiz kalması üzerine XVI. yy.da II. Selim tarafından inşa edilen semâhâne ve mescid, III. Murad zamanında matbah-ı şerîf ve dedegân hücrelerinin ilâvesiyle külliye hâline dönen Mevlâna Dergâhı Mevlevîliğin merkez âsitânesi olarak 1925 yılına kadar hizmet vermiştir. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra 1927 yılında yapılan düzenleme ile Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. 1954 yılında yapılan yeni düzenleme ile Mevlâna Müzesi adını almıştır. Müzede Hz. Mevlâna ve Mevlevîliğe ait eserler ile el yazması kitaplar, levhalar, kandiller ve mûsıkî âletleri sergilenmektedir. Müzede bulunan ihtisas kütüphanesi 1854 yılında Postnişin Mehmed Saîd Hemdem Çelebi tarafından kurulmuştur. Kütüphanede Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait 2756 cilt içinde 4.000’in üzerinde el yazması eser bulunmaktadır. Kitapların tamamı CD ortamına aktarılarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Mevlâna Müzesi haftanın her günü ziyarete açıktır. Kaynak: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Medeniyetler Şehri Konya” broşüründen alınmıştır. Yayın No: 231 Baskı Tarihi: Kasım 2015.     devamı kulturportalı.gov.tr

Mevlana.govtr  Mevlana Müzesi


Sema gösterileri (Şeb-i Arus törenleri hariç) her cumartesi saat 19.00 da   Mevlana Kültür Merkezinde   ücretsizdir.

15. Mistik Müzik Festivali  ??? Eylül 2018   Mevlana Kültür Merkezinde .

Şeb-i Arus  törenleri her yıl 7 – 17 Aralık.  2018 yılı için  Odanızı hemen ayırtın.

Aralık ayındaki Şeb-i Arus törenleri için biletler https://ebilet.konyakultur.gov.tr/index.php?route=pages/main&language=1

Günübirlik gezi – Sillehan Boutique Hotel den mesafe araba veya otobüs ile 12 km  –  25 dakika. Tur rehberi imkanı var.